Oznam Výkonného výboru - Slovenský kolkársky zväz - mobil

Oznam Výkonného výboru

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred tromi rokmi v kategorii Oznamy Výkonného výboru. Pripojených 49 komentárov.

vykricnik

Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 12.3.2015 prejednal list KK Tatran Sučany a list Ing. Mariána Mitošinku k porušeniu pravidiel o neoprávnených štartoch. V prípade p.Dovičiča po prešetrení zistil, že nešlo o žiadne porušenie nakoľko k hosťovaniu došlo v medzisezóne v riadnom termíne. V prípade Žolta Polomu je riešenie nasledovné: Podľa výkladu pravidiel a prestupového poriadku VV SKoZ bol porušený bod 9.1 prestupového poriadku, ale na základe hlasovania Rady SKoZ z júna 2014 sa zmeny ohľadne zrušenia súpisiek majú uviesť v Rozpise a nemajú sa meniť Pravidlá kolkárskeho športu nedošlo k porušeniu. Vzhľadom k nesúladu jednotlivých predpisov VV SKoZ rozhodol, že od  12.3.2015 do 30.6.2015 sa zastavuje činnosť hráčovi Žoltovi Polomovi.  VV SKoZ hlasoval za prijatie rozhodnutia. Počet prítomných členov 4, hlasovali 3 za a jeden člen nehlasoval.

Elena Fürstenová

Generálna sekretárka SKoZ

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.